Μηνιαία 3ωρα Εργαστήρια Μεθόδου Silva

Ο Φόβος της  Αλλαγής
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου

Unity Center, Πρωτεσιλάου 26, Βύρωνας, 18:00 – 21:30
Κόστος 20€

Το εργαστήριο της τελευταίας Τετάρτης του μήνα γίνεται για να υπάρχει μια συνέχεια του σεμιναρίου και μια καθοδήγηση για την αποτελεσματική χρήση των τεχνικών.

Ακόμα για να μοιραζόμαστε εμπειρίες να λύνουμε απορίες αλλά και για να αναπτύσσουμε ένα θέμα κάθε φορά κάνοντας και την αντίστοιχη άσκηση διαλογισμού.

Χώρος: UNITY CENTER, Πρωτεσιλάου 26 Βύρωνας, Αθήνα
Κόστος: 20 €
Το εργαστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν και φίλοι σας που δεν έχουν παρακολουθήσει ακόμα σεμινάριο της Μεθόδου Silva.
Τηλεφωνήστε να δηλώσετε συμμετοχή. Τηλ. 2103610822